MATĚJKA, Lukáš. Příprava a hodnocení konverzních fluoridových povlaků na tvářené hořčíkové slitině AZ31 [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58894. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Stanislava Fintová.

Uložit do Citace PRO