ZÁLEŠÁKOVÁ, Romana. Polymery na bázi epoxidizovaných olejů [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58895. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Radek Přikryl.
Uložit do Citace PRO