PROKEŠ, Tomáš. Výroba přírub s využitím postupu PPAP a normy ISO 9001 [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58900. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Kateřina Mouralová.
Uložit do Citace PRO