JANÍK, Lukáš. Podpůrný systém pro správu a řízení FSO transceiveru [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58906. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Otakar Wilfert.

Uložit do Citace PRO