REMEŠ, Adam. Laserový projektor titulků [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58912. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Aleš Dobesch.

Uložit do Citace PRO