VANĚK, Martin. Aditiva matric pro pultruzi na bázi nenasycených polyesterů [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58935. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Radek Přikryl.

Uložit do Citace PRO