SVOBODA, Jonáš. Bezčasí [online]. Brno [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58954. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér herních médií. Vedoucí práce Filip Cenek.

Uložit do Citace PRO