KUTIL, Jaroslav. Vliv průměru trysky na kvalitu tisku 3D tiskárny [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58962. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Oskar Zemčík.

Uložit do Citace PRO