DRBAL, Jindřich. Technická příprava výroby vstřikovací formy [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58963. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Kalivoda.

Uložit do Citace PRO