KREJBICHOVÁ, Jana. Řízení hotovosti v mezinárodní společnosti [online]. Brno, 2008 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5897. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Marek Zinecker.

Uložit do Citace PRO