ŠIC, Pavel. Bilance elektrodynamických sil působících na kontakt elektrického přístroje [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58972. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Bohuslav Bušov.
Uložit do Citace PRO