SIKORA, Martin. Analýza a implementační model agilního a projektového řízení v softwarovém vývoji [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58975. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Lenka Smolíková.

Uložit do Citace PRO