SIKORA, Martin. Analýza a implementační model agilního a projektového řízení v softwarovém vývoji [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58975. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Lenka Smolíková.
Uložit do Citace PRO