KOHŮT, Miroslav. Testování lokátoru poruch na nesymetrickém vedení [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58976. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce David Topolánek.
Uložit do Citace PRO