JIRKA, Lukáš. Rizika skladování zásob náhradních dílů strojů a strojního zařízení ve výběhu [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58994. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Luboš Kotek.

Uložit do Citace PRO