KOLENČÍK, Richard. Pevnostní kontrola sestavy kliky jízdního kola [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58998. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jiří Burša.
Uložit do Citace PRO