ŠALANSKÝ, Jan. Zabezpečení přenosu dat Reedovými-Solomonovými kódy [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5900. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Karel Němec.

Uložit do Citace PRO