HŘEBÍČEK, Zdeněk. Klasifikace obrazů s pomocí hlubokého učení [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59008. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jan Mašek.

Uložit do Citace PRO