MAJTÁN, Martin. Trénovatelná segmentace obrazu s použitím hlubokých neuronových sítí [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59010. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Pavol Harár.
Uložit do Citace PRO