LOČÁRKOVÁ, Hana. Studie řízení výrobního procesu vybrané komponenty [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59016. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO