ILJINS, Juris, Viktorija SKVARCIANY a Elīna GAILE-SARKANE. Impact on Organizational Climate trough Organizational Culture factors. Case Study of Latvia and Lithuania. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2015, IX(24), 9-17 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59022

Uložit do Citace PRO