PÁLKA, Ladislav a Romana HAJKROVÁ. IT Tools and their Use in Strategy Creation in Respect of Economic Results of a Company. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2015, IX(24), 44-52 [cit. 2022-01-21]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59025

Uložit do Citace PRO