TAN, Ömer Faruk a Gözde ÜNAL. Mutual Fund Performances of Polish Domestic Equity Fund Managers. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2015, IX(24), 53-60 [cit. 2021-01-26]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59026
Uložit do Citace PRO