MAZÁNEK, Lukáš. Leadership during Crisis: Threat Identifcation and Solution Proposal. IX. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2015, 61-70. ISSN 1802-8527. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/59027

Uložit do Citace PRO