KRAVAL, Jiří. Výroba držáku magnetu [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59032. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Ladislav Žák.
Uložit do Citace PRO