GANČEV, Jan. Emisivita a její vliv na odvod tepla [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59035. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Ivan Szendiuch.
Uložit do Citace PRO