GANČEV, Jan. Emisivita a její vliv na odvod tepla [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59035. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Ivan Szendiuch.

Uložit do Citace PRO