ZAPLETAL, Tomáš. Vliv povrchových rýh na přechod ke smíšenému mazání [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59051. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Petr Šperka.
Uložit do Citace PRO