KRÁLÍK, Jan. Návrh pohonu se stejnosměrným motorem, pro náhradu krokového motoru 3D tiskárny [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59058. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jan Chalupa.

Uložit do Citace PRO