JETELA, Václav. Hybridní lepené spoje kovových a kompozitních materiálů [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59074. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Josef Klement.

Uložit do Citace PRO