KINC, Petr. Návrh trading strategie pro řízení volného finančního kapitálu jednotlivce [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59077. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jan Budík.
Uložit do Citace PRO