SVOBODNÍKOVÁ, Jana. Analýza vybrané firmy [online]. Brno, 2009 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5908. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Helena Hanušová.

Uložit do Citace PRO