PAVLÍK, Radim. Vývoj aplikací pro MCU/ARM [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59084. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Tomáš Frýza.
Uložit do Citace PRO