MERTLÍKOVÁ, Michaela. Analýza nejvyššího a nejlepšího využití rodinného domu v Červeném Kostelci [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59086. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Milada Komosná.
Uložit do Citace PRO