MACHALA, Jan. Návrh komunikačního mixu podniku [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59089. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce František Milichovský.

Uložit do Citace PRO