ZLÁMAL, Tomáš. Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59094. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Marek Zinecker.
Uložit do Citace PRO