SOBOTKA, Radek. Návrh kotveného stojanu vřetenového lisu s přímým pohonem [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59097. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Jiří Omes.

Uložit do Citace PRO