KOPEČEK, Marián. Roštový kotel na spalování biomasy [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59099. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Zdeněk Skála.

Uložit do Citace PRO