SYCHRA, Jiří. Návrh nové technologie výroby rotační součásti [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59105. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Miroslav Píška.

Uložit do Citace PRO