LUŇÁK, Václav. Návrh prototypového dílu s využitím technologií reverzního inženýrství a rapid prototyping [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59106. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Martin Slaný.

Uložit do Citace PRO