CHROMČÍK, Adam. Automatická výměna nástrojů - držáky nástrojů [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59107. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Radim Blecha.
Uložit do Citace PRO