HAVLÍČKOVÁ, Klára. Design ručního pulzního oxymetru [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59108. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Markéta Zdvihalová.
Uložit do Citace PRO