SUNEK, Ondřej. Počátky automobilové aerodynamiky [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59113. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Ondřej Čavoj.
Uložit do Citace PRO