BULAVOVÁ, Dáša. Nájemné bytů v Ostravě a faktory, které je ovlivňují [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59122. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Eva Uhlová.
Uložit do Citace PRO