ŠAFÁŘOVÁ, Tereza. Analýza a hodnocení rizik realizace úspory energie pomocí rekonstrukce školského zařízení [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59132. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Vymazal.
Uložit do Citace PRO