NOSEK, Jakub. Technická přijatelnost výpovědí svědků a účastníků dopravních nehod [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59133. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Marek Semela.
Uložit do Citace PRO