BURIANOVÁ, Eva. Řízení rizik projektu v konkrétní společnosti [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59135. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Radek Doskočil.
Uložit do Citace PRO