FILIPOVÁ, Veronika. Analýza vlivu rekonstrukce na výši obvyklé ceny rodinných domů v Hodslavicích [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59139. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Michaela Hrubanová.

Uložit do Citace PRO