BYRTUSOVÁ, Ivana. Porovnání cen obvyklých a cen zjištěných porovnávacím způsobem u bytů v Ostravě [online]. Brno, 2016 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59146. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Marek Pertl.

Uložit do Citace PRO