FORNŮSEK, Jan. Úprava kmitočtových vlastností bezodrazové komory malých rozměrů pro měření elektroakustických měničů [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5915. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Schimmel.

Uložit do Citace PRO