KRATOCHVÍLOVÁ, Marie. Posouzení informačního systému firmy působící v textilním průmyslu a službách a návrh změn [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59153. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Miloš Koch.
Uložit do Citace PRO