LIPOVSKÝ, Tomáš. Modelování rizik v dopravě [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/59159. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Popela.

Uložit do Citace PRO